Menu

Ứng dụng tiến bộ khoa học trên cây thanh long

Từ năm 2008 đến nay, diện tích thanh long Bình Thuận tăng liên tục. Hiện nay toàn tỉnh có 27.757 ha, tăng 17.095 ha so với năm 2008 và tăng 726 ha so với năm 2016. Sản lượng đạt 540.252 tấn, tăng 304.184 tấn so với năm 2008 và tăng 22.127 tấn so với năm 2016. Năng suất đạt 21 tấn/ha. Sau 10 năm đã tăng trên 308%, sản lượng tăng trên 376%. Tuy nhiên, về năng suất trung bình trên đơn vị một ha không tăng mà giảm dần, nguyên nhân là do khai thác quá mức dẫn đến suy giảm sức chống chịu của cây nên sâu bệnh có hại tấn công, đặc biệt là bệnh đốm nâu làm giảm khả năng nuôi chồi, nên người dân giảm khai thác lứa trái vụ mùa (vào mùa mưa) nên năng suất giảm…

Cũng vì lẽ đó mà việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần làm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm đang được nhiều nông dân thực hiện. Nổi lên là áp dụng quy trình sản xuất thanh long an toàn. Đến tháng 2/2018, diện tích sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trong tỉnh là 9.510,32 ha. Cụ thể, Hàm Thuận Nam 5.495,95 ha, Hàm Thuận Bắc 3.461,32 ha, Bắc Bình 297,82 ha, Hàm Tân 74,85 ha, thị xã La Gi 109,65 ha và thành phố Phan Thiết 70,73 ha. Dự kiến đến cuối năm 2018, toàn tỉnh nâng diện tích sản xuất thanh long VietGAP lên gần 10.000 ha. Diện tích sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn GlobalGAP trong toàn tỉnh có 264 ha, cụ thể: Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu 200 ha, Trang trại Thanh Thanh 9 ha, Doanh nghiệp tư nhân Rau quả Bình Thuận 18 ha, Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến 4 ha, Hợp tác xã thanh long Hàm Minh 3 ha, 3 Trang trại Kim Hải 30 ha và một số cơ sở đang triển khai thực hiện sản xuất theo GlobalGAP như: Hợp tác xã thanh long Nam Thuận Việt, Trang trại Thuận Quý.

Một biện pháp thâm canh được nông dân áp dụng nhiều nữa là tưới tiết kiệm nước: Trong toàn tỉnh có 12.182 ha thanh long áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước, góp phần làm giảm được lượng phân bón và nước tưới cho cây thanh long. Việc sử dụng bóng đèn compact cũng đang thịnh. Bóng đèn compact (18 – 20W) thay thế bóng đèn sợi tóc (60 – 75W) cho thanh long ra hoa trái vụ, góp phần giảm lượng tiêu thụ điện, chi phí sản xuất, tăng thu nhập, tăng diện tích được chong đèn từ 10.000 ha vào năm 2013 lên 17.000 vào năm 2017. Áp dụng mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao trên cây thanh long: Toàn tỉnh có khoảng 150 ha thanh long trồng giàn áp dụng đồng bộ hệ thống tưới tự động và cơ giới hóa trong sản xuất (đang theo dõi đánh giá hiệu quả). Ngoài ra nhiều tiến bộ như sử dụng phân hữu cơ sinh học, chế phẩm sinh học nhằm giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và tăng chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn cho trái thanh long đã và đang được người dân áp dụng vào sản xuất…

Loading Facebook Comments ...