Chúng ta nên chuẩn bị gì cho việc di chuyển 40G / 100G?

Chúng ta nên chuẩn bị gì cho việc di chuyển 40 / 100G? Khi trung tâm dữ liệu của tất cả các loại tiếp tục phát triển về lưu lượng và kích thước, công nghệ Ethernet 40 / 100G không còn là giấc mơ viễn vông nữa — nó đang trên đà phát triển và … Đọc tiếp Chúng ta nên chuẩn bị gì cho việc di chuyển 40G / 100G?